DeutschPolskiEnglish

2014

  • 11.07.2014: Przekazanie ostatniego etapu budowy budynku klauzury   Neuzelle. Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury Pan Martin Gorholt uroczyście przekazał do użytku ostatni z trzech modułów budynku klauzury na ręce Fundacji Stift Neuzelle i użytkującej budynek instytucji prowadzącej szkołę Dr. P. Rahn & Partner. Od sierpnia tego roku Gimnazjum i Oberschule w Stift Neuzelle liczące ogółem 500 uczniów 7 narodowości, w tym ...
  • 18.05.2014: Oprowadzanie po budowie budynku klauzury     Neuzelle. Podczas obchodu po budynku klauzury Pani Antje Zimdars-Weigelt (Fundacja Stift Neuzelle) informowała zainteresowanych zwiedzających o aktualnych działaniach restauracyjnych w obiekcie, który to po trzech latach prac budowlanych i równolegle trwających w nim zajęciach szkolnych ma zostać zakończony w lipcu 2014 r. Od sierpnia 2014 r. możliwe będzie przekazanie budynku do całkowitego użytku szkolnego dla ...
  • 01.04.2014: Liczne spotkania budowlane i komitety sterujące są konieczne dla pozytywnego zakończenia projektu Na terenie budowy budynku klauzury odbywają się regularne spotkania architekta z firmami budowlanymi dot. koordynacji kolejnych etapów prac. Prace budowlane ostatniego odcinka prac postępują w sposób b. satysfakcjonujący. Malarze kończą obecnie malowanie ścian w wyremontowanych salach lekcyjnych, natomiast w biurze dyrektora szkoły naradzają się obecnie trzej partnerzy projektu „Most Edukacyjny“ na temat następnych transgranicznych działań, ...
  • 17.02.2014: Wywiadówka z polskimi rodzicami Po raz pierwszy w Gymnasium i Oberschule Stift Neuzelle odbyło się spotkanie z polskimi rodzicami. Do najważniejszych tematów poruszonych na spotkaniu należały kwestie dojazdów i nauka j. polskiego dla polskich uczniów oraz przyjmowanie nowych uczniów z Polski.