DeutschPolskiEnglish

Grupa sterująca

Grupa sterująca Posiedzenie grupy sterującej

Grupa sterująca, do której należą wszyscy trzej partnerzy projektu, pomaga w procesie realizacji i kieruje całym procesem, aby na każdym etapie realizacji w optymalny sposób zapewnić osiągnięcie optymalnych celów projektu związanych z jakością, kosztami i czasem realizacji.

W tym celu grupa sterująca spotyka się co najmniej raz na kwartał, aby wymienić się informacjami na temat postępów w realizacji projektu oraz podjąć odpowiednie decyzje. Z posiedzeń grupy sporządzane są protokoły, które są częścią raportów kwartalnych i wniosków o dofinansowanie.

Fundacja Stiftung Stift Neuzelle
Norbert Kannowsky
Antje Zimdars-Weigelt
Ilka Bretag (finanse)
Europejska Fundacja Oświaty i Kultury
Karl Fisher
Arleta Czyz
Anna Duchnicka
Zdzislaw Strach (finanse)
Dr. P. Rahn & Partner
gemeinnützige Schulgesellschaft mbH
Gotthard Dittrich
Sven Budach
Dr. Bozena Kempa
Sven Höhne (finanse)