DeutschPolskiEnglish

Dodatkowe informacje

EU-Flagge

Wydawca
Norbert Kannowsky (osoba odpowiedzialna w świetle prawa prasowego)
Stiftung Stift Neuzelle
15898 Neuzelle, Sitftsplatz 7
Telefon +49 33652 814 -0
Faks +49 33652 814 -19

eMail: info@deutsch-polnische-bildungsbruecke.eu

Nie wolno wykorzystywać treści, w tym fragmentarycznie, bez pisemnej zgody udzielonej przez Polsko-niemiecki most edukacyjny.

Zapytania prosimy kierować do:

Walter Ederer

eMail: info@deutsch-polnische-bildungsbruecke.eu

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 6 MDStV:

Norbert Kannowsky

Komentarze i pytania dotyczące tej strony internetowej prosimy kierować do naszego administratora sieci:

webmaster@deutsch-polnische-bildungsbruecke.eu

Informacje o autorze

Informacje o autorze:

Walter Ederer, Stiftung Stift Neuzelle

Realizacja techniczna, grafika, screen design i programowanie:

Logo_Liebich_pr_4u_Websites

liebich-pr-4u

Am Dürrbachgraben 24, 01945 Ruhland

mail@liebich-pr-4u.de ; http://www.liebich-pr-4u.de

Informacja prawna

Polsko-niemiecki most edukacyjny zezwala na przejmowanie tekstów, które są przeznaczone tylko do użytku prywatnego, wyłącznie poprzez podanie pełnego źródła. Zabrania się powielania informacji, zdjęć, logo lub dokumentów w dowolnej formie bez wcześniejszej pisemnej zgody udzielonej przez Polsko-niemiecki most edukacyjny.

Zalecenia dotyczące systemu i wyszukiwarki

Nasze strony są zoptymalizowane dla rozdzielczości co najmniej 1280 x 1024 pikseli przy głębi co najmniej 32768 kolorów. Aby uzyskać pełny zakres użytkowania, należy aktywować opcje Java, JavaScript i Style Sheets. Niektóre rodzaje dokumentów oferowane przez nas na tej stronie internetowej mogą zostać przedstawione tylko za pomocą niektórych programów do przeglądania. Aby skrócić czas ładowania, duże pliki zostały skompresowane za pomocą PKZIP. W celu ich rozpakowania po ściągnięciu (pliki z rozszerzeniem .zip) należy skorzystać z darmowego programu PKUNZIP.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość prezentowanych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z zamieszczonych informacji, względnie wykorzystywaniem informacji błędnych lub niepełnych, są z zasady wykluczone, o ile autorowi nie dowiedziono, że zawinił umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania i usuwania części stron lub całej oferty bez wcześniejszej odrębnej zapowiedzi, a także tymczasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji.

2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych („hyperlinki”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie autora do przejęcia odpowiedzialności obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy autor posiada wiedzę na temat treści tych stron, a także jest w stanie i ma możliwość od strony technicznej zapobiec wykorzystywaniu tych stron w przypadku publikowania na nich treści niezgodnych z prawem.

Dlatego też autor jednoznacznie oświadcza, że w momencie publikowania odsyłaczy na swojej stronie, które kierują do obcych stron, na stronach tych brak jest jakichkolwiek nielegalnych treści. Autor nie posiada jakiegokolwiek wpływu na aktualną lub przyszłą formę i treść stron, do których odnoszą się odsyłacze. Dlatego autor jednoznacznie dystansuje się niniejszym od wszystkich treści zawartych na stronach, do których odnoszą się odsyłacze i które zostały zmienione po opublikowaniu linków. Niniejsze stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy opublikowanych w ramach własnej oferty internetowej autora oraz obcych wpisów w założonych przez niego księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych oraz we wszelkich innych formach baz danych, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści danej strony, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z tak prezentowanych informacji na tej stronie, odpowiada wyłącznie oferent danej strony, do której odnosi się link, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą odsyłacza.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

We wszystkich publikacjach autor stara się przestrzegać praw autorskich do stosowanych zdjęć, ilustracji graficznych, dokumentów dźwiękowych, wideosekwencji i tekstów, stosować własne zdjęcia, ilustracje graficzne, dokumenty dźwiękowe, wideosekwencje i teksty lub korzystać ze zwolnionych z opłat licencyjnych ilustracji graficznych, dokumentów dźwiękowych, wideosekwencji i tekstów.

Wszystkie podane w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają w sposób nieograniczony przepisom aktualnie obowiązującego prawa znaków towarowych oraz prawu własności zarejestrowanych właścicieli. Z użycia samej nazwy nie należy wnioskować, że dana marka nie jest chroniona przez prawo osób trzecich!

Prawo autorskie do obiektów wykonanych samodzielnie przez autora stron i na nich opublikowanych pozostaje własnością autora. Powielanie lub stosowanie ilustracji graficznych, dokumentów dźwiękowych, wideosekwencji i tekstów tego rodzaju w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźniej zgody autora jest niedozwolone.

4. Ochrona danych

O ile istnieje możliwość podawania danych osobowych lub handlowych (adresów e-mail, nazwisk, adresów) w ofercie internetowej, podanie tych danych odbywa się ze strony użytkownika wyraźnie z własnej woli. Wykorzystanie i opłata za wszystkie oferowane usługi jest – o ile to technicznie możliwe i osiągalne – dozwolona również bez podawania takich danych, ewentualnie z podaniem danych anonimowych lub pseudonimów. Niedozwolone jest wykorzystywanie opublikowanych w ramach stopki lub porównywalnych danych takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, jak również adresów mailowych przez osoby trzecie do przesyłania informacji wyraźnie niewymaganych. Wyraźnie zastrzega się podjęcie kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej zawierającej odsyłacz do niniejszej strony. Jeśli fragmenty lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadałyby w części lub w całości aktualnej sytuacji prawnej, nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.