DeutschPolskiEnglish

Europejska Fundacja Oświaty i Kultury

Założycielka_Anneliese_Ruppelt_DittrichKuratorium Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury

Europejska Fundacja Oświaty i Kultury z siedzibą w Zielonej Górze została założona 4 sierpnia 2008 r. w Warszawie. Celem fundacji jest promowanie wychowania, edukacji oraz dalszego kształcenia i dokształcania dzieci, młodych ludzi i dorosłych, a także promowanie i wspieranie europejskiej integracji i współpracy. Inne cele obejmują wspieranie i propagowanie aktywności edukacyjnej, artystycznej i kulturalnej ludności niemieckiej i polskiej w regionie przygranicznym Odra-Nysa. Europejska Fundacja Oświaty i Kultury zarządza Gimnazjum i Liceum w Zielonej Górze. Z tego względu szczególny nacisk kładzie na promowanie współpracy między szkołami w Neuzelle i w Zielonej Górze.

Fundację reprezentuje Rada i Zarząd, natomiast funkcję doradczą pełni Kuratorium.

Europejska Fundacja przeznaczyła na realizację projektu pt. Polsko-Niemiecki most edukacyjny Zielona Góra – Neuzelle kwotę w wysokości 60 000 EUR.

 


Logo Europaeische Stiftung fuer Bildung und Kultur

 
Europejska Fundacja Oświaty i KulturyEuropäische Stiftung für Bildung und Kultur
ul.Sienkiewicza 36
65-431 Zielona Góra
Telefon +48 68 35319 -50
www.europaeische-stiftung-bildung-und-kultur.de
e-Mail: info@europejska-fundacja-oswiaty-i-kultury.pl
 
Zarząd Fundacji
Karl Fisher
trenner Europejskie Gimnazjum
ul. Sienkiewicza 36
65-431 Zielona Góra
Telefon +48 68 35319 -59
Faks +48 68 32437 -91
 
Europejskie Liceum
ul. Sienkiewicza 36
65-431 Zielona Góra
Telefon +48 68 35319 -59
Faks +48 68 32437 -91
 
Dyrektor szkoły
Arleta Czyz