DeutschPolskiEnglish

Fundacja Stiftung Stift Neuzelle

Portal klasztoru

Fundacja Stiftung Stift Neuzelle na prawach publiczno-prawnych została założona przez kraj związkowy Brandenburgię w 1996 r. Do jej zadań należy odbudowa zabytkowego kompleksu klasztornego w Neuzelle, zapewnienie do niego dostępu publicznego oraz promowanie nauki, edukacji i kultury. Do majątku Fundacji należą nieruchomości i tereny należące do Klasztoru Neuzelle o powierzchni 7 800 ha, które po 1990 r. znalazły się w posiadaniu rządu federalnego, kraju związkowego lub gmin. Do końca 2014 r. powiny zostać zakończone procedury przypisania majątku. Prace budowlane mające na celu odbudowę kompleksu klasztornego przeprowadza na zlecenie fundacji BLB –Brandenburgski Urząd ds. nieruchomości i budownictwa. Do 2009 r. wykorzystano na rzecz renowacji i restauracji obiektów klasztornych 30 mln euro pochodzących ze środków państwa i kraju związkowego oraz z funduszy unijnych. Biorąc pod uwagę obecny stan komplekesu, potrzebnych jest kolejnych 30 mln euro na dalsze inwestycje. Dotacje i wsparcie finansowe na prace budowlane fundacja pozyskuje od kraju związkowego Brandenburgii oraz z różnych programów wsparcia finansowego na szczeblu państwa i UE.

W 2011 r. udało się rozpocząć dalszą renowację obiektów klasztornych. Oprócz prac związanych z realizacją projektu Polsko-Niemieckiego mostu edukacyjnego przeprowadzono również renowację terenów zewnętrznych, ewangelickiego kościoła parafialnego pw. Świętego Krzyża, a także renowację i rozbudowę budynku powozowni na potrzeby wykorzystania muzealnego, szkolnego i kościelnego. W 2014 r. w budynku powozowni ma zostać otwarta stała wystawa obrazów Męki Pańskiej z Neuzelle. Prace renowacyjne na terenie klasztornym mają zostać w dużej mierze ukończone do 750. rocznicy założenia Klasztoru Neuzelle, która przypada w 2018 r.

W okresie letnim Fundacja oferujena terenie kompleksu klasztornego bogaty program kulturalny, który przyciąga wielu odwiedzających i gości oraz obejmuje koncerty w kościołach, wystawy, koncerty muzyki światowej w oranżerii oraz Międzynarodowy Festiwal Teatralno-Muzyczny Oper Oder-Spree. Klasztor Neuzelle obecnie odwiedza rocznie 120 000 gości.

Klasztor Neuzelle – z dwoma barokowymi kościołami, późnogotyckim krużgankiem i barokowymi ogrodami klasztornymi – jest obecnie promowany jako zabytek kultury na skalę krajową i europejską oraz jako atrakcja turystyczna i wyróżniająca się lokalizacją placówka szkoły z internatem.

Fundacja Stiftung Stift Neuzelle jest głównym partnerem całego projektu Polsko-Niemieckiego mostu edukacyjnego Zielona Góra – Neuzelle, którego łączny koszt realizacji wynosi 7 662 826 EUR.

Logo Stiftung Neuzelle

Stiftung Stift Neuzelle
Stiftsplatz 7
15898 Neuzelle
Telefon +49 33652 814 -0
Faks +49 33652 814 -19
www.stift-neuzelle.de
e-Mail: info@stift-neuzelle.de
 
Prezes
Norbert Kannowsky
Informacja turystyczna
Stiftsplatz 7
15898 Neuzelle
Telefon +49 33652 6102
Faks +49 33652 814 -19
www.stift-neuzelle.de
e-Mail: tourismus@neuzelle.de