DeutschPolskiEnglish

Wspólny Sekretariat Techniczny

Odra w okolicy Ratzdorf

Projekt pt. Polsko-Niemiecki most edukacyjny Zielona Góra – Neuzelle jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013. Nadrzędnym celem strategicznym programu jest pokonywanie granic, redukcja niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym i promowanie wspólnego rozwoju regionu przygranicznego Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia. Cele szczegółowe obejmują poprawę uwarunkowań infrastrukturalnych i stanu środowiska, rozbudowę powiązań gospodarczych i współpracy sektorów gospodarki i nauki, dalszy rozwój zasobów ludzkich oraz pogłębienie współpracy transgranicznej. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ze środków krajowych. Całkowity budżet programu wynosi 146 470 982 euro, z czego 124 500 317 euro pochodzi z EFRR. Środki EFRR mogą pokryć zarówno dla partnerów polskich, jak i niemieckich do 85% kwalifikowanych łącznych kosztów projektu.

Fundacja Stift Neuzelle jest głównym partnerem projektu Polsko-Niemieckiego mostu edukacyjnego. Wniosek o dofinansowanie wpłynął do Wspólnego Sekretariatu Technicznego 12 września 2009 r. Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2011 r. Komitet Monitorujący zatwierdził dofinansowanie projektu w wysokości 5,6 mln euro.

Logo Polen Brandenburg

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu OperacyjnegoWspółpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburiga 2007–2013
ul. Kościelna 2
65-064 Zielona Góra
Tel./Faks +48.68.3230674
 
www.pllbb.eu
e-Mail: info@pllbb.eu
 
Kierownik
Sylwia Pędzińska-Kierownik
 
 
Links:
www.ec.europa.eu
www.ec.europa.eu./regional_policy
www.efre.brandenburg.de
www.funduszestrukturalne.gov.pl/