DeutschPolskiEnglish

Koncepcja pedagogiczna Neuzelle-Zielona Góra

Polscy i niemieccy uczniowie wspólnie spędzają czas na żaglachUczniowie podczas warsztatówWarsztaty artystyczne

Podczas gdy polsko-niemieckie ukierunkowanie koncepcji szkolnej wysunęło się na pierwszy plan już podczas zakładania szkół Dr. P. Rahn & Partner w Stift Neuzelle w 2003 r. i organy szkolne i Fundacja zobowiązały się do wzorowej realizacji idei europejskiej, zamierzona w projekcie współpraca między szkołami powinna przyczynić się do dalszego rozwoju współpracy transgranicznej poprzez zwiększenie częstotliwości wzajemnych spotkań nauczycieli i uczniów. W tym celu szkoły opracowały wieloetapową koncepcję transgranicznej współpracy pedagogicznej, która równolegle do prac budowlanych jest obecnie testowana w szkołach w Neuzelle i w Zielonej Górze a nastąpnie ma zostać na stałe zintegrowana w szkolne plany. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na na pojednanie i zniesienie przesądów poprzez organizację spotkań mających na celu wsparcie integracji między regionami przygranicznymi oraz dialogu interkulturowego. Ponieważ takie transgraniczne spotkania łączą się z dodatkowymi kosztami związanymi z podróżami, opieką i noclegami oraz z innymi kosztami rzeczowymi, złożony został wniosek o pokrycie wspomnianych kosztów w ramach tego projektu. Wymogiem organizacji nauki języków obcych w ramach spotkań polsko-niemieckich jest wyposażenie Gimnazjum i Liceum w Zielonej Górze w laboratorium językowe oraz zorganizowanie w Gymnasium i Oberschule w Stift Neuzelle multimedialnego miejsca spotkań.

Flyer Deutsch-Polnische Bildungsbrücke

Rahn Dittrich Gruppe

Logo Europaeische Stiftung fuer Bildung und Kultur

Główny partner
Dr. P. Rahn & Partner
Schulen in freier Trägerschaft gemeinnützige Schulgesellschaft mbH
Standort Neuzelle
Stiftsplatz 7
15898 Neuzelle
Telefon +49 33652 825825 -0
Faks +49 33652 825825 -5
www.gymnasium-neuzelle.de
info@gymnasium-neuzelle.de
Główny partner
Sven Budach
trennerPartner projektu w Zielonej Górze
Europäische Stiftung für Bildung und Kultur
ul.Sienkiewicza 36
65-431 Zielona Góra
Telefon +48 68 35319 -50
www.europaeische-stiftung-bildung-und-kultur.de
info@europejska-fundacja-oswiaty-i-kultury.pl
Partner projektu w Zielonej Górze
Karl Fisher