DeutschPolskiEnglish

Projektowanie terenów niezabudowanych w Zielonej Górze

Uczniowie w Zielonej GórzeSala lekcyjna w Zielonej Górze Dziedziniec Europejskiego Gimnazjum i Liceum

We wrześniu 2008 r. otwarto w Zielonej Górze Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn i Europejskie Liceum Społeczne dr Rahn, które znajdują się pod zarządem Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury. Docelowo około 34 nauczycieli ma uczyć 108 uczniów w Gimnazjum i 45 w Liceum. Podczas gdy sam budynek został poddany renowacji i ma bardzo atrakcyjny wygląd, przynależne do niego tereny wolne pozostają w dużej mierze niezaprojektowane i nie pełnią żadnych funkcji a zapewnienie komfortu przebywania na nich dla uczniów i nauczycieli jest bardzo niesatysfakcjonujące. W kontekście współpracy między Gimnazjum i Liceum oraz Gymnasium und Oberschule im Stift Neuzelle, a także licznych zaplanowanych polsko-niemieckich spotkań organizowanych przy okazji aktywności sportowo-rekreacyjnej rozbudowa i zaprojektowanie terenów zewnętrznych są niezbędne w celu umożliwienia zaoferowania funkcjonalnego i atrakcyjnego otoczenia dla aktywności na świeżym powietrzu. Rozbudowa i atrakcyjne zaprojektowanie terenów zewnętrznych mają duże znaczenie dla wizerunku Gimnazjum i Liceum oraz dla identyfikacji uczniów ze swoją szkołą. Zaprojektowanie terenów zewnętrznych wpłynie też pozytywnie na otoczenie miejskie.

Logo Europaeische Stiftung fuer Bildung und Kultur

Partner główny
Europäische Stiftung für Bildung und Kultur
ul.Sienkiewicza 36
65-431 Zielona Góra
Telefon +48 68 35319 -50
www.europaeische-stiftung-bildung-und-kultur.de
info@europejska-fundacja-oswiaty-i-kultury.pl
Zarząd Fundacji
Karl Fisher