DeutschPolskiEnglish

Renowacja budynku klauzury w Neuzelle

Oszklony dziedziniec budynku klauzuryNowa bibliotekaBudynek internatu na Priorsberg

Tradycje szkolne w Klasztorze Neuzelle sięgają XVII wieku. Pierwsze gimnazjum zostało założone jeszcze przez mnichów w XVIII wieku. Po zmianach politycznych, w 1991 r., powiat Oder-Spree utworzył w Klasztorze Neuzelle polsko-niemieckie gimnazjum z internatem. Pierwsi uczniowie z Polski przybyli w 1992 r. Od roku szkolnego 2003/04 górne kondygnacje budynku klauzury pełnią funkcję budynku szkolnego, w którym mieści się Gymnasium im Stift Neuzelle ukierunkowane na stosunki polsko-niemieckie i współpracę międzynarodową. Organem zarządzającym szkołą jest Dr. P. Rahn & Partner Schulen in freier Trägerschaft gemeinnützige Schulgesellschaft mbH. Właścicielem i wynajmującym budynek jest Fundacja Stiftung Stift Neuzelle. Wraz z założeniem gimnazjum, szkoły średniej i internatu powstało w Klasztorze Neuzelle centrum edukacyjne, które jest uznaną szkołą międzynarodową. W roku szkolnym 2012/13 do szkoły w Neuzelle uczęszczało 480 uczniów z sześciu państw. Budynek klauzury, który został wybudowany w XIV wieku, został odbudowany i dostosowany do wymogów szkolnych po wielkim pożarze w 1893 r. i od tamtej pory jest wykorzystywany jako ośrodek edukacyjny bez większych zmian w wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym. Zarówno sam budynek jak i jego dobudowane części nie odpowiadają obecnym wymogom technicznym i funkcjonalnym ani wymogom w zakresie efektywności energetycznej i ochrony przeciwpożarowej, jakie powinna spełniać nowoczesna szkoła. Poprzez działania, które należy przeprowadzić stopniowo bez zakłócania bieżącej pracy szkoły, uzyskana ma zostać optymalizacja warunków uczenia się dla uczniów i nauczania dla nauczycieli oraz prace te mają przyczynić się do podwyższenia jakości przebywania w szkole do poziomu oczekiwanego od całodziennej placówki edukacyjnej. Przebudowa auli na pomieszczenie wielofunkcyjne z możliwością podziału pomieszczenia i sceną daje nowe możliwości dla organizacji przestawień teatralnych, występów muzycznych, imprez szkolnych i uroczystości. W ten sposób szkoła stanie się żywym miejscem nauki i spotkań. Jednocześnie dzięki pracom renowacyjnym zabezpieczona zostanie wartość budynku jako zabytku kultury w kontekście budowlanym i tradycyjnego użytkowania, a także korzystnie wpłynie na ogólny wygląd kompleksu klasztornego Stift Neuzelle. Historyczne otoczenie nie tylko oferuje atmosferę ożywiającą życie szkolne, lecz także stwarza szczególne możliwości identyfikowania się z tym miejscem i jego długą historią. W ostatnich latach udało się przeprowadzić renowację kolejnych budynków szkoły i internatu. Dawny dom winiarza na Priorsberg został przebudowany na internat z miejscami dla 43 osób, natomiast w miejscu sierocińca powstała stołówka oraz pomieszczenia szkolne i biurowe (ze środków Interreg IIIa). Obecnie w budynku powozowni powstają kolejne 23 miejsca internatowe (ze środków ELER). Po 2015 r. w budynku kancelarii mają zostać utworzone następne pomieszczenia internatowe, warsztatowe i z przeznaczeniem dla spotkań grupowych.

Logo Stiftung Neuzelle

Główny partner
Stiftung Stift Neuzelle
Stiftsplatz 7
15898 Neuzelle
Telefon +49 33652 814 -0
Faks +49 33652 814 -19
www-neuzelle.de
info@stift-neuzelle.de
 
Dyrektor
Norbert Kannowsky
Podmiot odpowiedzialny za projekt budowlany
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)
Heinrich-Mann-Allee 103
Haus 11
14473 Potsdam
Telefon +49 331 58181 -0
Faks +49 331 58181 -199
www.blb.brandenburg.de
poststelle-zpdm@blb.brandenburg.de

Logo BLB