DeutschPolskiEnglish

Budować mosty

Lokalizacje projektuPodpisanie umowy w dniu 14 września 2012 r.
Spośród finansowanych ze środków publicznych polsko-niemieckich projektów i partnerstw szkolnych, które istniały do 2003 r., obecnie tylko Gymnasium im Stift Neuzelle oferuje jeszcze programy wymiany z polskim partnerem edukacyjnym oraz możliwość zakwaterowania w internacie dla uczniów polskich, co wykracza poza zakres podstawowej oferty kształcenia. Szkoła ta jest ponadto miejscem spotkań, gdzie polscy i niemieccy uczniowie i nauczyciele mogą wspólnie żyć i uczyć się. Potencjał ten nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Celem projektu pt. Polsko-Niemiecki most edukacyjny Zielona Góra – Neuzelle jest stworzenie dla Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn i Europejskiego Liceum Społecznego dr Rahn w Zielonej Górze możliwości wspólnego rozwoju regionu przygranicznego Brandenburgia-Lubuskie w ramach długoterminowego partnerstwa szkolnego. Poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych po stronie polskiej i niemieckiej oraz zintegrowana koncepcja pedagogiczna powinny ulepszyć warunki uczenia się i nauczania w szkołach, a także stworzyć interkulturowe miejsce spotkań oraz pogłębić współpracę transgraniczną ze szkołami oraz przyczynić się do jej umiejscowienia w nowym kontekście instytucjonalnym. Warunkiem urzeczywistnienia takiego polsko-niemieckiego mostu edukacyjnego jest ulepszenie infrastruktury szkolnej, co przyczyni się do poprawy warunków uczenia się i nauczania oraz zakwaterowania. W szkołach i internatach powinno się stale promować interkulturowe uczenie się i współistnienie.