DeutschPolskiEnglish

Pokonywać granice

Grupa przy ostrodze rzecznej na Odrze

Do historii przeszedł klękający przed pomnikiem upamiętniającym ofiary powstania w getcie warszawskim w grudniu 1970 r. Kanclerz Niemiec Willy Brandt dając tym początek polsko-niemieckiemu pojednaniu. W międzyczasie po obu stronach Odry i Nysy wyrosło młode pokolenie, które – wolne od skutków obydwóch wojen światowych i Zimnej Wojny – nauczyło się przyjaznych kontaktów. W nowej Europie uczniowie, rodzice i nauczyciele chcą pokonywać granice i żyć we wspólnocie. Zwłaszcza w regionie przygranicznym Odra-Nysa zachęca się nas do stworzenia wspólnej przestrzeni życiowej zarówno dla nas samych, jak i dla przyszłych pokoleń.

Od 2003 r. Fundacja Stiftung Stift Neuzelle i zarząd Gymnasium im Stift Neuzelle – Dr. P. Rahn & Partner Schulen in freier Trägerschaft gemeinnützige Schulgesellschaft mbH – realizują wspólny cel, który polega na kontynuowaniu edukacyjnej i kulturowej tradycji w Klasztorze Neuzelle, ożywienie jej oraz wdrożenia w życie idei europejskiej w tym regionie przygranicznym. Cel ten obejmuje również prowadzenie polsko-niemieckiego gimnazjum w Neuzelle oraz rozwój współpracy transgranicznej ze szkołami partnerskimi w Zielonej Górze, które znajdują się pod zarządem Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury.

Realizacja mostu edukacyjnego pomiędzy Gymnasium und Oberschule im Stift Neuzelle oraz Europejskim Gimnazjum Społecznym dr Rahn i Europejskim Liceum Społecznym dr Rahn w Zielonej Górze powinna przyczynić się do stworzenia infrastrukturalnych i instytucjonalnych warunków trwałej wymiany wiedzy między uczniami i nauczycielami.