DeutschPolskiEnglish

Tworzenie miejsc spotkań

Uczniowie podczas wspólnego posiłku Polsko-niemiecki projekt teatralnyNudne sale lekcyjne na niekończących się korytarzach należą już do przeszłości. Od dawna wiadomo, że sukces nauczenia, a także zapobieganie przemocy, tolerancja i poczucie wspólnoty są uzależnione od otoczenia, w którym przebiega nauka. Mając na względzie rozważania funkcjonalne, estetyczne i pedagogiczne, sale lekcyjne i inne pomieszczenia edukacyjne są obecnie projektowane jako obszary pełniące ważną rolę w całościowej edukacji humanistycznej. Nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice powinni znaleźć w szkołach w Neuzelle i w Zielonej Górze optymalne warunki do nauki i dalszego rozwoju. Zabytkowe budynki i kompleks Klasztoru Neuzelle oferują znakomite warunki do uczenia się, przebywania i pracy w średniowiecznych pomieszczeniach. W ostatnich latach przeprowadzono renowację i modernizację przynależnego do Klasztoru Neuzelle zlokalizowanego w byłym domu winiarza internatu na Górze Przeora oraz stołówki i pomieszczeń lekcyjnych umiejscowionych w dawnym klasztornym sierocińcu; prace te są wyszczególnione w katalogu prac renowacyjnych i modernizacyjnych zabytkowego kompleksu klasztornego. Ważne działania inwestycyjne i budowlane obejmujące stworzenie sal lekcyjnych w budynku klauzury wybudowanym w XIV wieku, powiększenie internatu poprzez adaptacje pomieszczeń w byłej powozowni i kancelarii oraz zagospodarowanie terenów zewnętrznych mają przyczynić się do rozwoju szkoły oraz do zwiększenia jego konkurencyjności względem innych zabytkowych kompleksów szkolnych w Europie. Liceum i Gimnazjum w Zielonej Górze znajdują się w kompleksie budynku wybudowanego w 1960 r., który po całkowitej renowacji, we wrześniu 2008 r., został przekazany do użytkowania. Prace renowacyjne zostały sfinansowane przez Rahn Dittrich Group. Obecnie uczniowie i nauczyciele mają tam bardzo dobre warunki do nauki. Należy jeszcze zorganizować i poddać renowacji obiekty zewnętrzne, tak aby stworzyć odpowiednie miejsca dla spotkań i wspólnych aktywności poza budynkiem szkolnym.